Poštovani članovi TELOK-a dobro došli na vaš portal. Ovaj portal služi za dobijanje informacija i novosti o takmičenjima, festivalima, poziva za učešće u žirijma, masterklasovima, pozivima za učešće na masterklasovima u svojstvu predavača, seminarima, poziv za učešće na seminarima u svojstvu predavača ili polaznika. Takođe za koncekciju između članova i stvaranja novih kontakata između profesionalnih umetnika, škola, akademija.

Stefan Milivojević, predsednik TELOK-a

Pravo na postavljanje informacija imaju koordinatori članova kao i funcioneri TELOK-a (Predsednik, Zamenik predsednika, potpredsednik, sekretar)

Svi članovi, pridruženi članovi, počasni članovi, saradnici i članovi omladine TELOK-a imaju pun pristup ovog portala i dostupnost svim novostima i kategorijama.

Upravni odbor TELOK-a